کاشیکاری بخشی از گنبد امامزاده

/, امام زاده سلطان کریمشاه, تصاویر, خانیک, عمرانی/کاشیکاری بخشی از گنبد امامزاده

کاشیکاری بخشی از گنبد امامزاده

About the Author:

بنده خدا

Leave A Comment

شهدای خانیک

شهید محمدابراهیم نظری

شهید محمدحسین صفری

شهید غلامحسین ناظری

شهید محمد حسین ناظری

شهید محمد علی ناظری

شهید احمدرضا برزگر

 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - کیلومتر 30 جاده فردوس بجستان - روستای خانیک

Web: http://soltankarimshah.ir