تعويض گنبد امام زاده سلطان كريمشاه خانيك

/, امام زاده سلطان کریمشاه, تصاویر/تعويض گنبد امام زاده سلطان كريمشاه خانيك

تعويض گنبد امام زاده سلطان كريمشاه خانيك

همزمان با اعياد سعيد شعبانيه گنبد جديد بارگاه امام زاده سلطان كريمشاه خانيك نصب گرديد.

شنبه سوم مرداد ماه 1388

About the Author:

بنده خدا

Leave A Comment

شهدای خانیک

شهید محمدابراهیم نظری

شهید محمدحسین صفری

شهید غلامحسین ناظری

شهید محمد حسین ناظری

شهید محمد علی ناظری

شهید احمدرضا برزگر

 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - کیلومتر 30 جاده فردوس بجستان - روستای خانیک

Web: http://soltankarimshah.ir