برگزاری دعای ندبه صبح روز ۱۵شعبان در امامزاده

/, امام زاده سلطان کریمشاه, خانیک, مراسم مذهبی/برگزاری دعای ندبه صبح روز ۱۵شعبان در امامزاده

برگزاری دعای ندبه صبح روز ۱۵شعبان در امامزاده

 

در پایان با آش از حاضرین پذیرایی شد و به هرکدام از شرکت کنندگان بزرگسال یک عدد خودکار و به کودکان یک بسته مدادرنگی اهدا گردید.

 

 

About the Author:

بنده خدا

Leave A Comment

شهدای خانیک

شهید محمدابراهیم نظری

شهید محمدحسین صفری

شهید غلامحسین ناظری

شهید محمد حسین ناظری

شهید محمد علی ناظری

شهید احمدرضا برزگر

 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - کیلومتر 30 جاده فردوس بجستان - روستای خانیک

Web: http://soltankarimshah.ir