امامزاده خانیک ۷فروردین۹۳

امامزاده خانیک ۷فروردین۹۳

بلغور نذری در امامزاده 7فروردین93

بلغور نذری در امامزاده 7فروردین93

About the Author:

بنده خدا

Leave A Comment

شهدای خانیک

شهید محمدابراهیم نظری

شهید محمدحسین صفری

شهید غلامحسین ناظری

شهید محمد حسین ناظری

شهید محمد علی ناظری

شهید احمدرضا برزگر

 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - کیلومتر 30 جاده فردوس بجستان - روستای خانیک

Web: http://soltankarimshah.ir