عابدی

/Tag:عابدی

خاک برداری و تسطیح محل احداث سرویس های بهداشتی امام زاده

By | 2018-07-30T11:51:22+04:30 6th آوریل, 2018|Categories: اخبار, امام زاده سلطان کریمشاه, تصاویر, خانیک|Tags: , |

عاشورای حسینی – امامزاده سلطان کریمشاه خانیک ۲۱مهر۹۵

By | 2018-07-30T11:58:12+04:30 12th اکتبر, 2016|Categories: اخبار, امام زاده سلطان کریمشاه, تصاویر, خانیک, محرم|Tags: , |

شهدای خانیک

شهید محمدابراهیم نظری

شهید محمدحسین صفری

شهید غلامحسین ناظری

شهید محمد حسین ناظری

شهید محمد علی ناظری

شهید احمدرضا برزگر

 

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - کیلومتر 30 جاده فردوس بجستان - روستای خانیک

Web: http://soltankarimshah.ir